REKRUTACJA !

INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. WPISZ  W WYSZUKIWARCE ADRES STRONY: https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

    2. WYBIERZ NAZWĘ PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO W TYM ROKU UCZĘSZCZA TWOJE DZIECKO.

    3. Z GÓRNEGO PASKA WYBIERZ  ZAKŁADKĘ: „WYPEŁNIJ PODANIE”.

    4. WYBIERZ OPCJE: „WYPEŁNIJ PODANIE” I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W SYSTEMIE (UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA, TYP, ZAKOŃCZ).

    5. PO  NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU „ZAPISZ” DANE ZOSTANĄ ZAPISANE W SYSTEMIE. ZOSTANIE NASTĘPNIE WYGENEROWANY DOKUMENT W FORMACIE PDF, KTÓRY NALEŻY POBRAĆ Z SYSTEMU, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I ZŁOŻYĆ W PLACÓWCE.

6. SYSTEM AUTOMATYCZNIE  GENERUJE IDENTYFIKATOR I HASŁO KTÓRE NALEŻY SOBIE ZAPISAĆ (BĘDZIE POTRZEBNE DO NASTĘPNEGO LOGOWANIA) – RODZICE, KTÓRZY POSIADAJĄ JUŻ IDENTYFIKATORY I HASŁA Z UBIEGŁEGO ROKU – LOGUJĄ SIĘ ZA ICH POMOCĄ.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: OD 10 LUTEGO DO 17 LUTEGO 2020 (DO GODZ. 15:00)