REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 r.

DRODZY RODZICE !

Zapraszamy do składania wniosków,

na rok szkolny 2020/2021,

do PRZEDSZKOLA POD BUCZYNĄ

w Górze Ropczyckiej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2020 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2020/2021,

do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski,

od 24 lutego (od godz. 12.00) do 5 marca 2020 r. (do godz. 20.00)  będzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2020/2021.

Nabór prowadzony będzie w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty, niezbędne do złożenia kompletnego wniosku, zamieszczone są na stronie platformy obsługującej proces rekrutacji, pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować go i po podpisaniu złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, w terminie:

24 lutego – 6 marca 2020 r.

(do godz. 15.00)

Samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza!!!