Zapisy na dyżur wakacyjny

Zapisy na dyżur wakacyjny

do Publicznego Przedszkola

w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników, podczas wakacji 2020 r. przedszkole nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek. Stosowana do tej pory organizacja, tzw. dyżurów wakacyjnych, wiąże się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, co zwiększa niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem.

Dzieci będą mogły, od 1 lipca do 21 sierpnia 2020 r., uczęszczać do swojego przedszkola.

Natomiast od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. placówka będzie zamknięta.

W związku z zaistniałą sytuacją ponawiamy zapisy na dyżur wakacyjny.

Liczba dzieci na dyżur wakacyjny jest ograniczona wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku, kiedy liczba chętnych dzieci przekroczy dozwoloną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności  na dyżur wakacyjny przyjęte zostaną dzieci  /zgodnie z wytycznymi MEN/ rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania, związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca 2020 r. Wypełnioną Deklarację proszę wysłać na adres e-mailowy: przedszkole.gora.ropczycka@interia.pl

W tytule proszę wpisać: Dyżur wakacyjny.

DEKLARACJĘ PLANOWANEGO POBYTU DZIECKA PODCZAS WAKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU 

otrzymają Państwo przez komunikator na stronie iPrzedszkole.

          Sytuacja może ulec zmianie, jeśli zostaną wprowadzone inne regulacje, związane z epidemią COVID-19.